Píšeme hodnotné požadavky

Co se na workshopu dozvíte?

  • Dozvíte se, jaká je ideální forma zápisu požadavků tak, aby byly malé, samostatné a přinášely business hodnotu.
  • Zjistíte, jaké jsou úrovně velikosti požadavků v agilním světě a k čemu se která úroveň používá.
  • Naučíte se, jak požadavky rozpadat tak, aby je vaše týmy mohly bez problémů implementovat v krátkých iteracích.
  • Pochopíte, jak lze díky obsažené hodnotě požadavky mezi sebou prioritizovat a proč je prioritizace tak důležitá.
  • Vytvoříme si vzorový backlog požadavků společně s prioritami a ukážeme si, jak se s backlogem pracuje.

Jak workshop probíhá?

Dodávka jakéhokoliv produktu je založená na požadavcích. V agilním světě na kvalitně napsaných požadavcích zachycujících potřeby a očekávání našich klientů a obsahujících jasnou definici uživatelské hodnoty.

Během tohoto jednodenního (dvoudeního?) workshopu se podíváme na to, jak by správné požadavky - tvořící dohromady backlog, tedy přehled požadavků k realizaci - měly vypadat.

Začneme tím, že se podíváme na tři úrovně požadavků, se kterými se většinou pracuje - tzv. Features, Epics a User Stories - a na to, jak jsou na sebe navázané a co by měly obsahovat. Podrobněji si rozebereme INVEST kritéria, která by požadavky měly splňovat, aby byly vhodné do agilního životního cyklu.

Dále se podíváme na akceptační kritéria (neboli testy), které jsou nedílnou - a velmi důležitou - součástí všech požadavků, aby bylo možné jasně určit, kdy je který požadavek hotový. Spolu s tím si ukážeme, jak můžeme požadavky využít k tomu, aby celý tým začal společně o zadání více diskutovat namísto toho, aby nad požadavky probíhala oddělená práce jednotlivých rolí.

Ukážeme si, k čemu je nezbytná prioritizace požadavků a jak ji lze vcelku jednoduše provést, pokud známe hodnotu a rámcovou velikost jednotlivých požadavků.

Na závěr si připravíme imaginární sadu požadavků, vytvoříme z nich backlog a prakticky si ukážeme, jak všichni v agilním světě s backlogem pracují.