Jsme jeden tým

Co se na workshopu dozvíte?

  • Zjistíte, co to je agilní tým, jací lidé v něm jsou a jak je organizován.
  • Dozvíte se, jak se tým organizuje během práce a během jednotlivých vývojových iterací.
  • Podíváme se na praktiky, které pomáhají dobré práci a rozvoji týmu - standupy, review meetingy a retrospektivy.
  • Řekneme si vhodné postupy pro stavbu fungujících týmů a jak postupovat při výběru nových členů do existujících týmů.
  • Zahrajeme si praktickou hru zaměřenou na práci v týmu, kde si všechny nabyté poznatky v praxi odzkoušíme a ověříme.

Jak workshop probíhá?

Agilní principy kladou základní důraz na týmy a lidi v nich. Jsou to právě týmy, které přinášejí největší hodnotu v agilním světě. Aby ji ale opravdu přinášely, musí týmy fungovat, a to z mnoha různých úhlů pohledu.

Během tohoto jednodenního (dvoudenního?) workshopu se podíváme na to, jak zajistit aby tým pracoval efektivně, společně a aby měli členové týmu z práce dobrý pocit.

Začneme tím, že si ukázeme složení agilních týmů - tedy jací lidé v týmu jsou. Hned poté se zaměříme na jejich organizaci a vztahy týmu s okolím.

Dále si podrobněji rozebereme aktivity, které tým pravidelně provádí tak, aby co nejlépe pracoval a neustále se zlepšoval. A protože zlepšování je jedním ze základních pilířů agilního přístupu, zaměříme se speciálně na retrospektivy - jejich vedení, metody sběru dat, vyhodnocování a návrh akčních kroků až po jejich provedení a zhodnocení.

Na závěr si v praktické hře ukážeme, jak tým pracuje, jaké jsou možné problémy a jak je nejlépe řešit.