Agilita pro management

Co se na workshopu dozvíte?

  • Pochopíte, co znamená buzzword „agile“.
  • Zjistíte, jak spolu sovisí agilita a management 3.0
  • Dozvíte se, co může vám a vaší organizaci adopce agility přinést.
  • Pochopíte klíčové změny v organizaci nutné pro úspěšnou agilní transformaci - adopci agility.
  • Ujasníte si, jaká je role managementu v agilním světě a agilní organizaci.

Jak workshop probíhá?

V současné době je „agilita“ doslova módním hi- tem. O agilním přístupu k vývoji se mluví jako o spáse a řešení všech problémů, se kterými se potýkáme při dodávce softwarových produktů. Avšak málokdo má jasnou představu o tom, co „agilita“ přinese jeho organizaci a jak agilní principy a prak- tiky nejlépe adoptovat. Jednoduchý a obecně použitelný návod adopce agility totiž neexistuje - vždy se musíme zaměřit na vaši organizaci a vaše potřeby.

Náš jednodenní (dvoudenní?) workshop se sklá- dá z několika hlavních stavebních bloků. Prvním blokem je teoretická část - na jakých principech je úspěch agility postaven a v čem agilní přístup vlastně spočívá.

Druhý blok je věnovaný přípravě a realizaci agilní transformace - tedy jak připravit vaši organizaci na příchod agilního vývoje. V této části se dozvíte, jaké jsou klíčové role a praktické principy práce v agil- ním světě a také jaké jsou nutné předpoklady pro úspěch adopce agility.

Třetí blok je věnovaný roli managementu v rámci agilní transformace a také tomu, jaká je role man- agementu v agilním světě. V této části se podíváme na to, jak nejefektivněji zavádět agilní principy a to jak obecně, tak i v kontextu vaší organizace. Ukážeme si nejčastější problémy při adopci agility a pobavíme se o jejich možných řešeních.

Celý workshop je zakončený praktickým a názor- ným příkladem, jak může agilní vývoj fungovat, jaké jsou klíčové role a jak spolu spolupracují.