Konzultace

Zabýváme se konzultacemi v rámci adopce lepších způsobů práce. Pomáháme připravovat, řídit a vyhodnocovat průběh organizačních transformací.

Unsplashed background img 1

Začínáme s agilitou

Na tomto workshopu se naučíte proč a jak funguje agilní přístup k dodávce produktů. Workshop se zaměřuje zejména na hodnoty a principy agilního přístupu, a skládá se z několika prezentací, ale zejména z praktických cvičení a závěrečné skupinové hry.

Agilita pro management

Jaká je role managementu v agilní společnosti? A jak může management agilitě napomoct a jeké z jejího zavedení bude mít benefity? Náš workshop odpovídá přesně na tyto otázky.

Transformujeme se

Workshop je zaměřený na praktickou stránku agilní transformace (nebo adopce agilních principů) v organizacích. Zaměřuje se částečně na agilní principy jako takové, ale zejména na to, jak je úspěšně a postupně aplikovat ve vaší organizaci.

Jsme jeden tým

Každá organizace funguje jen tak dobře, jak dobře fungují její agilní týmy a jak efektivně dokáží dodávat kvalitní produkty. Na tomto workshopu se dozvíte množství informací, které jsopu nezbytné pro správné fungování týmů.

Píšeme hodnotné požadavky

Workshop je zaměřený na praktickou stránku agilní transformace (nebo adopce agilních principů) v organizacích. Zaměřuje se částečně na agilní principy jako takové, ale zejména na to, jak je úspěšně a postupně aplikovat ve vaší organizaci.

Role Product Ownera

Workshop je zaměřený na praktickou stránku agilní transformace (nebo adopce agilních principů) v organizacích. Zaměřuje se částečně na agilní principy jako takové, ale zejména na to, jak je úspěšně a postupně aplikovat ve vaší organizaci.